Garantinės sąlygos

Gamintojas užtikrina Pirkėjui teisingą įrenginio veikimą, jeigu jis naudojamas pagal paskirtį ir taisykles, nurodytas Pirkėjui pateikiamoje naudotojo instrukcijoje kartu su šia preke.

Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos.

Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai. Pašalinti dėl gamintojo kaltės atsiradusius gedimus įprastai trunka iki 2 savaičių, skaičiuojant nuo produkto perdavimo i garantinį servisą dienos. Paaiškėjus, kad remontui yra reikalinga detalė, kuri turi būti pristatyta iš užsienio, laukimo terminas yra pratęsiamas iki 45 dienų.

 • Garantija nėra taikoma:
  1. Prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar sąmoningai sugadinta.
  2. Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
  3. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
  4. Neteisingai pasirinktai prekei, atsižvelgiant į prekės eksplotavimo sąlygas.
  5. Jeigu buvo netinkamas prekės surinkimas, priežiūra, laikymas ir transportavimas.
  6. Jeigu kartu buvo naudojami prietaisai, kurie turėjo įtakos gaminio veikimui.
  7. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių bei medžiagų naudojimo.
  8. Prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame ir įgaliotame pardavėjo servise.
  9. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų, vabzdžių ir kt.
  10. Prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių.
  11. Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.). Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių šuolių (įtampos šuolio ir kt.)
  12. Prekei, kuri skirta asmeniniam naudojimui, o buvo naudojama verslo veiklai vykdyti.
  13. Dalims, kurioms taikomas įprastas nusidėvėjimas. Vartojimo reikmenims, pvz., filtrams, lemputėms, saugikliams, baterijoms, guoliams, tepalams, alyvoms, šaltnešiams ir kt.).
  14. Garantija netaikoma gaminiui, kurio, remiantis pateiktais dokumentais ir įvertintomis produkto savybėmis, negalima identifikuoti kaip iš Pardavėjo įsigyto produkto.
  15. Jeigu nesilaikoma įsipareigojimų periodiškai prižiūrėti gaminį.